Out filmkritikaIdén, a kiválóan sikerült Jupiter holdja mellett, egy másik magyar alkotást, Kristóf György Out című filmjét is beválogatták a cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjába. A kassai születésű rendező, első nagyjátékfilmjével, a cannes-i program Un certain regard szekciójában indulhatott, amely a fesztivál művészfilmes kategóriájának feleltethető meg.

Filmjének főhőse egy középkorú mérnök Ágoston, akit leépítés miatt elbocsájtanak a munkahelyéről. Egzisztenciájától megfosztva a külföldi munkavállalás mellett dönt, és rövid idő alatt talál is egy állást Lettországban. Családját otthon hagyva, egyedül indul útnak a Baltikumba, ahol az ígért állás helyett azzal kell szembesülnie, hogy munkaközvetítője átverte. Ágoston azonban nem akar hazautazni, bármilyen munkát hajlandó elvállalni, és végül állhatatossága révén állást ajánlanak neki a hajógyár területén. Kis idő elteltével innen is elbocsátják, ezért Ágoston ismét útnak indul, hogy újra célt találjon az életének. A rendező, minimalista eszközök segítségével a férfi egzisztenciális válságáról, és útkereséséről mesél, amely téma nagyon aktuálissá és fontossá teszi a filmet.

Out filmkritikaA film szlovák-magyar-cseh-francia-lett koprodukcióban valósulhatott meg, a Filmalap támogatásával. Pohárnok Gergely operatőrként ebben a filmben is lenyűgöző munkát végzett. Képeivel, gyönyörűen megkomponált beállításaival megadja a film ritmusát. A képi világ mellett a film erényeit erősítik a színészek hiteles, és meggyőző játéka. Nagyon jó döntés volt az alternatív színházi közegből érkező Terhes Sándorra osztani a film főszerepét, aki végtelen természetességgel, és könnyedséggel oldódik fel Ágoston karakterében. A rendező kevés szereplővel dolgozik, de jelzésszerűen felrajzolt karakterei nagyon jól képesek megragadni a figurák lényegét, és jól illeszkednek a film minimalista stílusához. A rendező tőmondatos párbeszédekkel, és a dramaturgiai fordulópontokon kitartott csenddel meséli el a történetet.

A cselekmény a road movie-k sémáját követi, amelynek megfelelően Ágoston számos, hozzá hasonlóan mindenen kívülálló figurákkal karöltve különös, abszurdba hajló kalandokba keveredik (pl; buli jelenet a levágott fülű nyúltetemmel vagy a pozitív energiákkal körülbástyázott vallásos giccset csúcsra járató orosz házaspárnál eltöltött éjszaka eseményei).

Kristóf György története, a kisemberrel való azonosulásra épít, és azon filmek közé sorolhatjuk, amely a kelet-európai létállapotot öniróniával, némi szentimentalizmussal és abszurd helyzetekkel dolgozza fel. A rendező sokféle filmes hagyományból merít, filmje legjobb pillanataiban Aki Kaurismäki melodramatikus, groteszk paradoxonokra építő stílusát, és Ken Loach filmjeinek érzékeny társadalomkritikai hangjait idézik. Az Out főszereplőjének sorsát nagyon jól megragadja Kaurismäki Bérgyilkost fogadtam című filmjének egyik mondata, amely egy Ágostonhoz hasonlóan elbocsájtott, külföldön szerencsét próbáló munkás szájából hangzik; ,,A munkásosztálynak nincsen hazája”.

Out filmkritikaKristóf György hitelesen jeleníti meg az egyszerű alkalmazottak kiszolgáltatottságát és a piacon uralkodó elvek embertelenségét, valamint szépen szimbolizálja a lelki élet sivárságát a döglött állatokkal. Azonban mégis hiányoznak filmjéből a lélektani motivációk kibontása, továbbá sok az elvarratlan, kusza szál, amitől az egész film az esetlegesség érzetét kelti.

Míg a hasonló témákat boncolgató Kaurismäki filmekben a morális értékrend kiüresedésének ábrázolása mellett nagy emberi kapcsolatok születésének, és tragédiáknak is tanúi lehetünk, addig ebben a filmben az érzelmi amplitúdó kiteljesítése, a szubjektum drámájának kibontása elmarad. Az Out-ból hiányzik a valóság meseivé stilizálása, a mindenhol jelenlevő sivárság nem egyenlítődik ki groteszk paradoxonokban, a mérleg egyik serpenyője üres marad.

Összességében Kristóf György pályakezdő darabja az Out, sokféle stílusból összegyúrt, komolyabb szürrealista túlzásoktól mentes, szocialista realista road-movie lett, amely bizakodásra adhat okot a rendező későbbi műveire nézve is. Mindenképpen tudnám ajánlani filmjét, mert ritkán találkozni a magyar filmes palettán ehhez hasonló minimalista, tiszta történetekkel.

Szerintem:

Hazai bemutató: 2017. június 15.

Forrás és fotó: Vertigo Média

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.

I Accept